Rådgivning till dig som vill starta eget

Frågorna är många när man har en affärsidé. I dessa coronatider hänvisar vi i första hand till Almis digitala seminarier.

Online-seminarierna är indelade i fyra kapitel:

- Du och ditt företag
- Räkna på din affär
- Att sälja med framgång
- Tänk tillväxt från start

Varje kapitel är indelat i ett antal olika avsnitt som tar upp olika relevanta ämnen. Avsnitten är i snitt 6 minuter.


Söker du en mall för affärsplan?
Maila till josefine.larsson@stiftelsennavet så hjälper vi dig.


Du och ditt företag – från idé till affärsmodell

• Är du ett med din idé?
• Vad vill du uppnå med din idé eller företag?
• Hur ser ditt värdeerbjudande ut?
• Från idé till affärsmodellRäkna på din affär - ditt företags viktiga ekonomiska samband 

• Resultat- och balansräkning
• Prissättning
• Varför budget?
• Moms
• Kapitalbindning
• Hållbara affärer
• Finansieringsmöjligheter

Att sälja med framgång -  förstå dina kunder och underlätta köp 


• Hitta din målgrupp
• Säljprocessen
• Kundens drivkrafter och köpprocess
• Val av marknadskanaler
• Kundens behov och säljarens budskap 


Tänk tillväxt från start - att växa hållbart


• Att vilja och våga
- En dröm utan plan – om ditt varför och att sätta mål
• Tänk stort från början
• Att bygga det samtrimmade teamet
• Så finansierar du din tillväxt